Dětského tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 5 -16 let, které jsou umístěny v oddílech podle věku – v rozmezí dvou let.