Dítě jede na tábor, proto prosíme všechny rodiče, aby dětem nic drahého nedávali. Týká se to notebooků, tabletů, fotoaparátů, šperků z drahých kovů a také vysokých částek finanční hotovosti. Vedení tábora nemůže za tyto drahé věci a peníze ručit. Jinak kapesné si mohou děti uschovat u svého vedoucího.