Naše tábory

Maskot táborů ČambusáčekNabízíme vám dětské tábory, které pořádáme v krásném rekreačním středisku Březina. Tábory jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 17 let. Pro starší děti ve věku od 15 do 17 let je připraven tentýž táborový program, jako pro ostatní účastníky tábora, navíc však mohou absolvovat praktikantský kurz, který je v základech připraví na práci s dětmi.

Program tábora je uzpůsoben tak, aby se ho mohlo bez problémů zúčastnit každé dítě. A to s ohledem na věk, fyzickou zdatnost a duševní vyzrálost. Oddíly jsou standardně roztříděny právě podle věku dětí. Avšak pro účely celotáborové hry děti přeskupujeme do posádek, ve kterých jsou namíchané, aby byly síly vyrovnané. O děti v oddílech pečují vždy pečlivě vybraní, proškolení a prověření vedoucí. Ke každému oddílu je přidělen praktikant, který pomáhá vedoucímu. Zdravotní péče je po celou dobu konání tábora zajištěna kvalifikovaným zdravotníkem, který dbá na bezpečnost všech účastníků, pečuje o případné bolístky, stará se o pravidelný výdej léků dle lékového předpisu, dohlíží na čistotu a pořádek na chatkách a v areálu tábora a samozřejmě také celkovou hygienu všech táborníků.

Stravování probíhá 5x denně s celodenním pitným režimem.

Program je zaměřen na všeobecnou tématiku – sportovní a kulturní vyžití (hry a soutěže, výlety, táboráky, koupání, olympiáda, celotáborová hra a další.

Nekonečná jízda

Termín tábora: 13 – 31.8. 2022

Cena: 6.150 Kč 5.150 , Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

IV. Turnus 

Termín tábora: 13 – 24.8. 2022

Cena: 5.150 Kč 4.150 , Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

Můj první tábor

Termín tábora: 24 – 31.8. 2022

Cena: 3.990 Kč 2.990 , Věková hranice: 5-12 let.

Podrobnosti o táboře

Jak u nás probíhá platba

 • Jelikož si každý nemůže dovolit uhradit celou částku za tábor, což chápeme, je možnost u nás zaplatit na dvakrát.
 • První platba: pošlete 50 % z celkové částky ceny za tábor, do 10-ti dní od podání přihlášky. Zbylých 50 % uhradíte do 2.7.2022.
 • Jen nezapomeňte, při každé platbě zadat jméno dítěte jako variabilní symbol.

V ceně turnusu je zahrnuto:

 • Ubytování.
 • Neomezený pitný režim: čaj. šťáva, voda.
 • Stravování je 5x denně. Snídaně je formou švédských stolů, k obědu polévka a druhé jídlo, svačina, večeře, druhá večeře.
 • Základní pojištění.
 • Pedagogický a zdravotnický dozor vč. vybavené lékárny.
 • Programové a sportovní vybavení, veškerá režie spojená s provozem tábora.
 • Zdravotník: 24/7
 • Jídlo: Výborná domácí kuchyně

A hlavně vyškolený personál, který je dětem k dispozici.

Máte ještě dotazy? Kontaktujte nás nebo zkuste stránku nejčastějších dotazů.

Náš pedagogický personál plně dodržuje zásady bezpečnosti.

Naši pedagogičtí pracovníci jsou řádně vyškoleni v oblasti první pomoci – rizika nepodceňují, umí předcházet problémům a zvládnou je vyřešit.

Během pobytu nejde zcela vyloučit riziko úrazu.

Lze jim však předcházet vhodně zvolenými aktivitami a neustálou přítomností vedoucího, od budíčku až po večerku. Platí, že celý oddíl se pohybuje pohromadě a bez souhlasu vedoucího se nikdo nesmí vzdálit.

Každý vedoucí získá na začátku turnusu přehled zdravotních omezení jednotlivých dětí.

Díky tomu může dohlédnout například na léky, které má dítě brát, a podobně. Vedoucí je též připraven na alergické reakce dětí a dokáže včas a účinně pomoci. Zvláštní důraz klademe na dodržování pitného režimu, který je neomezený. Nabízíme čaj, šťávu a vodu. Dbáme na nošení pokrývek hlavy. Každý vedoucí je povinen překontrolovat plavecké schopnosti svých svěřenců. Při pobytu ve vodě vždy musí být přítomen vedoucí. Na neplavce dohlíží vedoucí, a zdravotník se zvýšenou pozorností. Skákání do vody je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Vedoucí opouští vodu vždy jako poslední a kontroluje stav počtu dětí na břehu.

Pobyt v dětském kolektivu s sebou nese riziko šikany.

Zkušený vedoucí pozná, kdy je dítě terčem výsměchu. Většinou se jedná o dítě, které se něčím odlišuje od ostatních (psychikou, zdravotním stavem, typem oblékání atd.) Důležité je získat si důvěru dětí a neustále být s nimi v kontaktu, sledovat jejich nálady a včas rozpoznat náznaky šikany. Tím, že jsou děti neustále pod dozorem vedoucích, je menší pravděpodobnost tohoto rizika. Vedoucí umí průběžným pozorováním dětí včas rozpoznat rizika a následně je řešit podle míry přestupku buď domluvou, nebo okamžitým odjezdem pro hrubé porušení táborového řádu.

REKREAČNÍ STŘEDISKO BŘEZINA

Rekreační středisko je umístěno na ostrově v oblasti středního toku Sázavy. Územně leží 1,5 km od obce Vlastějovice. Dostupná je Zruč nad Sázavou (cca 8 km). Svou polohou a vybavením je středisko vhodné zejména pro hromadné a zotavovací akce (letní tábory) dětí a mládeže.

Areál se nachází na pozemku o celkové výměře 12.000 metrů čtverečních v překrásném přírodním prostředí, které řeka Sázava a její lesnaté okolí nabízí. Jsou zde bohaté možnosti pro sportovní a jiné rekreační vyžití. V bezprostřední blízkosti areálu tábora je velký jez a s ním i klidný tok vhodný ke koupání (bezpečný i pro děti) a další vodní sporty. Celková kapacita je 160 lůžek v pětilůžkových chatkách. V objektu tábora je také k dispozici sociální zařízení s teplou vodou, prostorná jídelna s vybavenou kuchyni, ošetřovna s marodkou a klubovna. Ke sportovním účelům slouží travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis atd. Máme veškeré sportovní vybavení a táborové náčiní. V areálu jsou také dvě přírodní ohniště a možnost využití lodiček.

Nekonečná jízda

Termín tábora: 13 – 31.8. 2022

Cena: 6.150 Kč 5.150 , Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

IV. Turnus 

Termín tábora: 13 – 24.8. 2022

Cena: 5.150 Kč 4.150 , Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

Můj první tábor

Termín tábora: 24 – 31.8. 2022

Cena: 3.990 Kč 2.990 , Věková hranice: 5-12 let.

Podrobnosti o táboře