Naše tábory

Maskot táborů ČambusáčekNabízíme vám dětské tábory, které pořádáme v krásném tábořišti LDT Čmelák. Tábory jsou určeny pro děti ve věku od 5 do 17 let. Pro starší děti ve věku od 15 do 17 let je připraven tentýž táborový program, jako pro ostatní účastníky tábora, navíc však mohou absolvovat praktikantský kurz, který je v základech připraví na práci s dětmi.

Program tábora je uzpůsoben tak, aby se ho mohlo bez problémů zúčastnit každé dítě. A to s ohledem na věk, fyzickou zdatnost a duševní vyzrálost. Oddíly jsou standardně roztříděny právě podle věku dětí. Avšak pro účely celotáborové hry děti přeskupujeme do posádek, ve kterých jsou namíchané, aby byly síly vyrovnané. O děti v oddílech pečují vždy pečlivě vybraní, proškolení a prověření vedoucí. Ke každému oddílu je přidělen praktikant, který pomáhá vedoucímu. Zdravotní péče je po celou dobu konání tábora zajištěna kvalifikovaným zdravotníkem, který dbá na bezpečnost všech účastníků, pečuje o případné bolístky, stará se o pravidelný výdej léků dle lékového předpisu, dohlíží na čistotu a pořádek na chatkách a v areálu tábora a samozřejmě také celkovou hygienu všech táborníků.

Stravování probíhá 5x denně s celodenním pitným režimem.

Program je zaměřen na všeobecnou tématiku – sportovní a kulturní vyžití (hry a soutěže, výlety, táboráky, koupání, olympiáda, celotáborová hra a další.

IV. Turnus 

Termín tábora: 13 – 26.8. 2023

Cena: 7.000 Kč, Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

Můj první tábor

Termín tábora: 13 – 20.8. 2023

Cena: 5.760 Kč, Věková hranice: 5-12 let.

Podrobnosti o táboře

Jak u nás probíhá platba

 • Jelikož si každý nemůže dovolit uhradit celou částku za tábor, což chápeme, je možnost u nás zaplatit až na třikrát.
 • První platba: pošlete 50 % z celkové částky ceny za tábor, do 3 dnů od podání přihlášky. Zbylých 50 % uhradíte do 1.8.2023. Klidně ve 2 splátkách.
 • Jen nezapomeňte, při každé platbě zadat jméno dítěte jako variabilní symbol.

V ceně turnusu je zahrnuto:

 • Ubytování.
 • Neomezený pitný režim: čaj. šťáva, voda.
 • Stravování je 5x denně. Snídaně je formou švédských stolů, k obědu polévka a druhé jídlo, svačina, večeře, druhá večeře.
 • Základní pojištění.
 • Pedagogický a zdravotnický dozor vč. vybavené lékárny.
 • Programové a sportovní vybavení, veškerá režie spojená s provozem tábora.
 • Zdravotník: 24/7
 • Jídlo: Výborná domácí kuchyně

A hlavně vyškolený personál, který je dětem k dispozici.

Máte ještě dotazy? Kontaktujte nás nebo zkuste stránku nejčastějších dotazů.

Náš pedagogický personál plně dodržuje zásady bezpečnosti.

Naši pedagogičtí pracovníci jsou řádně vyškoleni v oblasti první pomoci – rizika nepodceňují, umí předcházet problémům a zvládnou je vyřešit.

Během pobytu nejde zcela vyloučit riziko úrazu.

Lze jim však předcházet vhodně zvolenými aktivitami a neustálou přítomností vedoucího, od budíčku až po večerku. Platí, že celý oddíl se pohybuje pohromadě a bez souhlasu vedoucího se nikdo nesmí vzdálit.

Každý vedoucí získá na začátku turnusu přehled zdravotních omezení jednotlivých dětí.

Díky tomu může dohlédnout například na léky, které má dítě brát, a podobně. Vedoucí je též připraven na alergické reakce dětí a dokáže včas a účinně pomoci. Zvláštní důraz klademe na dodržování pitného režimu, který je neomezený. Nabízíme čaj, šťávu a vodu. Dbáme na nošení pokrývek hlavy. Každý vedoucí je povinen překontrolovat plavecké schopnosti svých svěřenců. Při pobytu ve vodě vždy musí být přítomen vedoucí. Na neplavce dohlíží vedoucí, a zdravotník se zvýšenou pozorností. Skákání do vody je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Vedoucí opouští vodu vždy jako poslední a kontroluje stav počtu dětí na břehu.

Pobyt v dětském kolektivu s sebou nese riziko šikany.

Zkušený vedoucí pozná, kdy je dítě terčem výsměchu. Většinou se jedná o dítě, které se něčím odlišuje od ostatních (psychikou, zdravotním stavem, typem oblékání atd.) Důležité je získat si důvěru dětí a neustále být s nimi v kontaktu, sledovat jejich nálady a včas rozpoznat náznaky šikany. Tím, že jsou děti neustále pod dozorem vedoucích, je menší pravděpodobnost tohoto rizika. Vedoucí umí průběžným pozorováním dětí včas rozpoznat rizika a následně je řešit podle míry přestupku buď domluvou, nebo okamžitým odjezdem pro hrubé porušení táborového řádu.

LDT Čmelák

LDT Čme2ák 1

LDT Čmelák z jedné strany lemuje řeka Sázava, která poskytuje mnoho volnočasového vyžití. Na Sázavu jezdíme na lodičky, hrajeme hry, a nebo se prostě chodíme v horkém dnu koupat. V bezprostřední blízkosti areálu tábora je velký jez a s ním i klidný tok vhodný ke koupání (bezpečný i pro děti) a další vodní sporty.

Z druhé strany střediska můžeme najít jehličnatý les, kde trávíme mnoho času, hrajeme hry, odpočíváme. Jsme akční.

V našem tábořišti v daném středisku najdete 25 dřevěných chatek po 4, 5 lůžkách. Kromě toho přímo v tábořišti máme fotbalové i volejbalové hřiště. Na své si přijdou i milovníci stolního tenisu, basketbalu. Máme tu i ohniště, lodičky, a mnoho sportovního vybavení.

V prostoru střediska se nachází klubovna. Samozřejmostí jsou sprchy, záchody, kuchyně, jídelna, kde také nějaký ten čas trávíme. V tábořišti máme také bazén.

Naše tábořiště se nachází v hezké přírodě mimo civilizaci, a to na rozhraní obcí HORKA II a VLASTĚJOVICE u Zruče nad Sázavou.

V okolí tábora se nachází koupaliště (1 km), místní zmrzlinářství (1 km) a vlaková zastávka (2 km). Během každoročně konaného celodenního výletu se děti dostanou i dále za hranice našeho malého království a v rámci putování navštíví i některé místní památky.

IV. Turnus 

Termín tábora: 13 – 26.8. 2023

Cena: 7.000 Kč, Věková hranice: 6-17 let.

Podrobnosti o táboře

Můj první tábor

Termín tábora: 13 – 20.8. 2023

Cena: 5.760 Kč, Věková hranice: 5-12 let.

Podrobnosti o táboře