Důrazně nedoporučujeme, ALE zakázat nemůžeme. Zvažte tedy velmi rozumně s ohledem na věk dítěte a jeho rozumovou vyzrálost potřebu mobilu. Jsou tři hlavní důvody, proč mobil dítěti nedávat. Ztráta, odcizení, poškození. Veškeré dotazy vám rád sdělí hlavní vedoucí nebo jeho zástupce.